תנועת הלבבות הטהורים (תל"ט)

2012-10-06

אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

Mt 5:8

Ruch Czystych Serc

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86